คอลลาเจน กินให้เป็น กินให้สวย ตอนที่ 5

คอลลาเจน กินให้เป็น กินให้สวย ตอนที่ 5: จะไปหาคอลลาเจนได้ที่ไหน มาช่วยให้ไม่ชรา โดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ตอนที่ 5: จะไปหาคอลลาเจนได้ที่ไหน มาช่วยให้ไม่ชราโดย เภสัชกร อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ( อ้างอิงจาก http://www.oknation.net/blog/DIVING ) เมื่ออายุคนเรามากขึ้น ความชราจะมาพรากคุณสมบัติของคอลลาเจนในผิวคุณที่เสื่อมลงทำให้ประสิทธิภาพการอุ้มน้ำไม่ดี เพียงคุณสัมผัสผิวก็จะเห็นได้ชัดจากผิวหนังแห้ง เหี่ยว หย่อนคล้อย กระดูกเสื่อม เส้นเอ็นตามร่างกายและข้อทั้งหลายตึง ทำให้เกิดการอักเสบง่าย ดังนั้นจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเสริมและทดแทนคุณภาพของธรรมชาติที่ถดถอยลง Continue Reading →