สารสกัดผลส้มแขก (Garcinia)

ส้มแขกเป็นผลไม้ทางภาคใต้ของไทย ผลขนาดเท่าผลส้มโอ ผลอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีส้มอมน้ำตาล ส้มแขกมีชื่อภาษาอักกฤษว่า การ์ซิเนีย (Garcinia) ซึ่งมาจากชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia cambogia Desr. สารสำคัญในผลส้มแขก คือ กรดไฮดรอกซีซิตริก (Hydroxycitric acid: HCA) กรดชนิดนี้ยังพบได้ในผลส้มแขกแล้ว ใบชะมวงก็มี HCA เช่นกัน ซึ่งสารชนิดนี้ยับยั้ง เอทีพี ซิเตรท ไลเอส (ATP citrate lyase) จึงช่วยไม่ให้เปลี่ยนน้ำตาลกลูโคส ไปเป็นไขมัน Continue Reading →