Vitamin C-1000 mg with Bioflavonoids & Rose Hips / 100 Caplets ( Puritan ‘s Pride )

Vitamin C-1000 mg with Bioflavonoids & Rose Hips / 100 Caplets ( Puritan ‘s Pride ) ราคา 490 –   สารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องการรักษาและการ ป้องกันโรค ดูแลผิวพรรณและอีกหลายระบบในร่างกาย ชักนำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเกิดปฏิกิริยาที่สมบรูณ์ มีรายงานวิชาการที่กล่าวถึงและรับรองมากมายเกี่ยวกับคุณประโยชน์อันมหาศาล ของวิตามินซีที่มีมากกว่าคำว่าสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ ที่เรารู้จักเพียงผิวเผินเท่านั้น ขนาดรับประทานครั้งละ1-2 เม็ด / วัน Continue Reading →